8

Электрон контроллёр

Be the first to review this product

Олон функцт дулааны удирдлага нь дулааны дэд станц ба дулааны узельд дулааны зангилаа хэрэгцээний халуун усанд агшин зуурийн систем эсвэл хадгалах танктай системд тохирно. 8 төрлийн зангилаанд программчиллагдсан. Ажиллагааны хүчдэл AC 230 V

 • ЦТП:

Дулааны ЦТП дээрхи бойлер

 • Барилга:

Өөрийн дулааны сүлжээний болон ХХУ-ны сүлжээнд холбогдсон орон сууцны ба орон сууцны бус барилгууд

 • Талбайн халаалтын системүүд

Бүх төрлийн нийтлэг халаалтын систем, тухайлбал дотор халаалтын систем (радиатор), конвектор, шалан доогуурхи болон таазны халаалтын систем эсвэл хавтгай панелан радиатор

 • ХХУ-ны халаалтын систем:
  • ХХУ-ны бак буюу түргэн халаалтын системүүд
  • Халаалтын эргэлтийн буюу ХХУ-ны нийтлэг буюу тусдаа бойлер
  • ХХУ тай цахилгаан суулт нь дулаанжуулалт ба соларт

Щвейцари улсын SIEMENS фирмийн Электрон Контроллёр RVD 110, RVD 140

Олон функцт дулааны удирдлага нь дулааны дэд станц ба дулааны узельд дулааны зангилаа хэрэгцээний халуун усанд агшин зуурийн систем эсвэл хадгалах танктай системд тохирно. 8 төрлийн зангилаанд программчиллагдсан. Ажиллагааны хүчдэл AC 230 V

 • ЦТП:

Дулааны ЦТП дээрхи бойлер

 • Барилга:

Өөрийн дулааны сүлжээний болон ХХУ-ны сүлжээнд холбогдсон орон сууцны ба орон сууцны бус барилгууд

 • Талбайн халаалтын системүүд

Бүх төрлийн нийтлэг халаалтын систем, тухайлбал дотор халаалтын систем (радиатор), конвектор, шалан доогуурхи болон таазны халаалтын систем эсвэл хавтгай панелан радиатор

 • ХХУ-ны халаалтын систем:
  • ХХУ-ны бак буюу түргэн халаалтын системүүд
  • Халаалтын эргэлтийн буюу ХХУ-ны нийтлэг буюу тусдаа бойлер
  • ХХУ тай цахилгаан суулт нь дулаанжуулалт ба соларт

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Электрон контроллёр”

Top