гүний насос

Гүнийн насос BM BMB

Be the first to review this product

Гүний худгийн өргөлтийн насос

Босоо болон хэвтээ чиглэлээр ашиглана.

Өөртөө үл буцах хаалттай

 •   Түрэлт                                                       27-184
 • Зарцуулалт                                               3,0-125 м3/ц
 • Ажиллах температур                              0-..40 C
 • Ажиллах даралт                                      10-35 бар
 • Цахилгаан тэжээл                                    3×380/415 V
 • Холболт                                                       DN 42
 • Хамгаалалтын зэрэг                               IP 58
Категори: Бүтээгдэхүүн

Гүний худгийн өргөлтийн насос

Босоо болон хэвтээ чиглэлээр ашиглана.

Өөртөө үл буцах хаалттай

 •   Түрэлт                                                       27-184
 • Зарцуулалт                                               3,0-125 м3/ц
 • Ажиллах температур                              0-..40 C
 • Ажиллах даралт                                      10-35 бар
 • Цахилгаан тэжээл                                    3×380/415 V
 • Холболт                                                       DN 42
 • Хамгаалалтын зэрэг                               IP 58

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Гүнийн насос BM BMB”

Top