300-c45c5cf302b447f1bf82fcc98605f033

Давтамж хувиргагч

Be the first to review this product

АBB компанийн Давтамж хувиргагч

Томоохон станц болон дулаан хангамжийн системийн өргөх насос станцуудад хэрэглэж болно.

 • Дулаан, цахилгаан эрчим хүчийг хэмнэх
 • Хөдөлгүүрийн иж бүрэн хамгаалалт
 • Хөдөлгүүрийн эргэлтийн хурдыг тохируулах

Ашиглалт

 • Халаалт, халуун усны систем
 • Агааржуулалт, хөргөлтийн систем
 • Даралт барих систем
 • Ашиглалтын хугацаа урт

АBB компанийн Давтамж хувиргагч

Томоохон станц болон дулаан хангамжийн системийн өргөх насос станцуудад хэрэглэж болно.

 • Дулаан, цахилгаан эрчим хүчийг хэмнэх
 • Хөдөлгүүрийн иж бүрэн хамгаалалт
 • Хөдөлгүүрийн эргэлтийн хурдыг тохируулах

Ашиглалт

 • Халаалт, халуун усны систем
 • Агааржуулалт, хөргөлтийн систем
 • Даралт барих систем
 • Ашиглалтын хугацаа урт

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Давтамж хувиргагч”

Top