300-f803ff4a603983765262ef8dcd4e8251

Дулааны шугамын уян холбоос

Be the first to review this product

Дулааны шугамын уян холбоос

Зөвшөөрөгдөх даралт:

            40 бар хүртэл

Дулааны шугам дээр  зөвшөөрөгдөх температур:

            20С+2000С

Орчны температур:

            -400С+400С

  • Таталтын хэмжээ сонголтоор
  • Сайжруулсан гангаар хийгддэг
  • Бүх төрлийн шугам сүлжээнд тавигдана
  • Шугам хоолойн диаметрийн өргөн сонголттой
  • Суналт таталтын хэмжээг тохируулан сонгох боломжтой
  • Угсархад хялбар
  • Орон зай бага эзэлдэг
  • Шугам хоолойн болон холбох хэрэгслийн хэмнэлттэй
  • Нээлттэй худагт байрлуулдаг

DN 100мм-1200мм

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Дулааны шугамын уян холбоос”

Top