3

Тэлэлтийн сав

Be the first to review this product

Италийн VAREM фирмийн Тэлэлтийн Сав

 • Халаалтын систем
 • Даралт барих систем
 • Зарцуулалтыг илүү зохистой түгээх боломжтой
 • Байршил сонгох боломжтой
 • Сүлжээний даралтыг өөрчлөхгүйгээр агаар гаргах боломжтой
 • Хий орсноос шалтгаалах хүндрэлийг арилгах боломжтой

Багтаамж: 80л-1000л

Багтаамж 80-100л

 • Халаалтын систем
 • Даралт барих систем
 • Зарцуулалтыг илүү зохистой түгээх боломжтой
 • Байршил сонгох боломжтой
 • Сүлжээний даралтыг өөрчлөхгүйгээр агаар гаргах боломжтой
 • Хий орсноос шалтгаалах хүндрэлийг арилгах боломжтой

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Тэлэлтийн сав”

Top