3969_huge

Цахилгаан хөдөлгүүр SQX ..

Be the first to review this product

Щвейцари улсын SIEMENS фирмийн бүтээгдэхүүн

Цахилгаан Хөдөлгүүр SQX..

Төрөл:

 • SQX32.. ашиглалтын хүчдэл AC 230 V, 3 байрлалт удирдлагын дохиотой
 • SQX82.. ашиглалтын хүчдэл AC 24 V, 3 байрлалт удирдлагын дохиотой
 • SQX62.. ашиглалтын хүчдэл AC 24 V, DC 0..10 V ба 4..20мА удирдлагын дохиотой

Хэрэглээ:

 • 20 мм-ийн түрэлтэт хаалтанд угсрахад зориулагдсан.
 • Халаалт
 • Салхивч
 • Агааржуулалтын системийн бага температурт халуун ус
 • Өндөр температурт халуун ус
 • Хөргөлтийн усны усан талын удирдлага
 • Байрлалын хүч 700 N

Щвейцари улсын SIEMENS фирмийн бүтээгдэхүүн

Цахилгаан Хөдөлгүүр SQX..

Төрөл:

 • SQX32.. ашиглалтын хүчдэл AC 230 V, 3 байрлалт удирдлагын дохиотой
 • SQX82.. ашиглалтын хүчдэл AC 24 V, 3 байрлалт удирдлагын дохиотой
 • SQX62.. ашиглалтын хүчдэл AC 24 V, DC 0..10 V ба 4..20мА удирдлагын дохиотой

Хэрэглээ:

 • 20 мм-ийн түрэлтэт хаалтанд угсрахад зориулагдсан.
 • Халаалт
 • Салхивч
 • Агааржуулалтын системийн бага температурт халуун ус
 • Өндөр температурт халуун ус
 • Хөргөлтийн усны усан талын удирдлага
 • Байрлалын хүч 700 N

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Цахилгаан хөдөлгүүр SQX ..”

Top